ktorí si všimli môj problém a problém ostatných morských tvorov. Snažia sa pomôcť, kdekoľvek je to len možné. Niektorí priplávajú na lodiach a zbierajú smeti z vody, iní sa zamýšľajú nad tým, ako sa celkom zaobísť bez plastov.

Jedna skupina úžasných ľudí si predovšetkým zaslúži moje osobitné poďakovanie, pretože sa dlhodobo zaoberajú témou „Ako zredukovať plasty“.
Odštartovali projekt, ktorý nesie aj moje meno.

Projekt Baula aktívne prispieva k ochrane životného prostredia veľmi špeciálnou formou, zaoberá sa predajom čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú balené v plastových fľašiach. Vďaka tomu už u mňa nemôže skončiť toľko plastov.

0