EKOLOGICKÉ ČISTIACE TABLETY

1. Ochrana osobných údajov

Všeobecné informácie
Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zber údajov na našom webe
Kto je zodpovedný za zber údajov na tomto webe?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webu.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Toto môže napr. budú údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje automaticky zaznamenajú naše systémy IT, keď navštívite webovú stránku. Jedná sa hlavne o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas prezerania stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo vaše údaje používame?
Niektoré údaje sa zhromažďujú, aby sa zabezpečila bezchybnosť webových stránok. Na analýzu správania používateľa je možné použiť ďalšie údaje.

Aké sú vaše práva, pokiaľ ide o vaše údaje?
Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Máte tiež právo podať sťažnosť u príslušného orgánu dohľadu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán
Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri surfovaní. Robí sa to hlavne pomocou cookies a takzvaných analytických programov. Vaše správanie pri surfovaní sa zvyčajne analyzuje anonymne; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť pomocou nepoužívania určitých nástrojov. Podrobnosti o tom nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod nadpisom „Moduly a analytické nástroje tretích strán“.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

 

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

súkromia
Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať medzery v zabezpečení. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka pre zodpovedný orgán
Zodpovedným orgánom pre spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

BIOBAULA GmbH
Müller-zu-Bruck-Strasse 3
83052 Bruckmühl

Konatelia:
Markus Winkler

Telefón: +49 (0) 8062 7251660
Fax: +49 (0) 8062 7298288
E-mail: info@biobaula.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. Mená, e-mailové adresy atď.).

 

 

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov
Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálny e-mail. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred zrušením zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo na odvolanie k príslušnému dozornému orgánu
V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na automatické odovzdanie údajov, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy vám alebo tretej strane, v bežnom strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to, iba ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS
Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo dotazy, ktoré nám zasielate ako prevádzkovateľ webových stránok, používa táto stránka protokol SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu tretie strany čítať.

Zašifrované platobné transakcie na tomto webe
Ak existuje povinnosť poskytnúť nám vaše platobné údaje (napr. Číslo účtu pre autorizáciu inkasa) po uzavretí platenej zmluvy, sú tieto údaje potrebné na spracovanie platby.

Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa / MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného pripojenia SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača. Pri šifrovanej komunikácii vaše tretie strany nemôžu čítať vaše platobné údaje, ktoré nám odovzdáte.

Informácie, blokovanie, vymazanie
V rámci platných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

Námietky proti reklamnej pošte
Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti imprintu na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

 

3. Úradník pre ochranu údajov

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Do našej spoločnosti sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

 

 

Ako funguje BIOBAULA Eko tableta?

V BIOBAULA si kúpite iba čistiace tablety a kompletný čistiaci prostriedok získate tým, že pridáte vodu. Všetky BIOBAULA tablety sú navyše 100% biologicky odbúrateľné a ekologicky neškodné.

Vyber tabletu

Embalaže ne mečite med splošne odpadke, saj jo je mogoče popolnoma reciklirati.

Naplň fľašu

Naplň fľašu vlažnou vodou

Vhoď tabletu do fľaše

Nechaj tabletu padnúť na dno fľaše

Daj si kávu

Tableta potrebuje približne 10 minút, kým sa rozpustí.

Mohli by ťa zaujímať aj tieto BioBaula Eko tablety

Napíš nám

Email naslov

info@biobaula.de

Zavolaj nám

+49 (0)8062 7251660

 

Navštív nás

Bruckmühler Straße 23
83052 Bruckmühl  0
   0
   Dein Warenkorb
   Your cart is emptyReturn to Shop