EKOLOGICKÉ ČISTIACE TABLETY

Odstúpenie

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať (BIOBAULA GmbH, výkonný riaditeľ Markus Winkler, Müller-zu-Bruck-Str. 3, 83052 Bruckmühl alebo faxom: +49 (0) 8062 7298288 alebo e-mailom: info@biobaula.de ) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie termínu stornovania stačí, aby ste poslali svoje oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na stornovanie.

Dôsledky odstúpenia

V prípade odstúpenia od zmluvy, vám vrátime zaplatenú sumu, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou ďalších nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme obdržali oznámenie o vašom odstúpení od zmluvy. Použijeme rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; v žiadnom prípade vám nebudú účtované žiadne poplatky. Vrátenie platby môžeme pozdržať, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali naspäť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte zaslať na adresu BioBaula, Inh. Markus Winkler, Müller-zu-Bruck-Str., Okamžite, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Nesiete priame náklady na vrátenie tovaru. Stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť iba vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

– koniec odvolania –

Tu si môžete stiahnuť odstúpenie od zmluvy vo formáte .pdf

 

 

Ako funguje BIOBAULA Eko tableta?

V BIOBAULA si kúpite iba čistiace tablety a kompletný čistiaci prostriedok získate tým, že pridáte vodu. Všetky BIOBAULA tablety sú navyše 100% biologicky odbúrateľné a ekologicky neškodné.

Vyber tabletu

Embalaže ne mečite med splošne odpadke, saj jo je mogoče popolnoma reciklirati.

Naplň fľašu

Naplň fľašu vlažnou vodou

Vhoď tabletu do fľaše

Nechaj tabletu padnúť na dno fľaše

Daj si kávu

Tableta potrebuje približne 10 minút, kým sa rozpustí.

Mohli by ťa zaujímať aj tieto BioBaula Eko tablety

Stopite v stik z nami

Email naslov

info@biobaula.de

Zavolaj nám

+49 (0)8062 7251660

 

Navštív nás

Bruckmühler Straße 23
83052 Bruckmühl  0
   0
   Dein Warenkorb
   Your cart is emptyReturn to Shop